Úvodní stránka Ceník Kontakt
Termostat pro pálenice s akustickým výstupem
Výběr z popisu :

Stiskneme tlačítko a zahájíme programování
Nast. teploty, tlačítky nastavujeme teplotu při které bude termostat spínat 50,0 až +95,0°C
tlačítkem přepneme na nastavení

tlačítkem přepneme na nastavení
Nast. hystereze , tlačítky nastavujeme 1,0 - 5,0°C,

Stiskneme tlačítko na displeji se zobrazí "Uloženo do paměti" , tím je programování dokončeno.

Pokud sepne sirénka , tlačítkem ji vypneme.
Popis+návod ke stažení >>

DAS elektro s.r.o., Němčice 125, 768 43 Kostelec, tel.: 573 385 266, DIČ: CZ04033663, IČO: 04033663 , Copyright (c) 2006, DAS elektro s.r.o. , das@das-elektro.cz