Úvodní stránka Ceník Kontakt
Tlak/čas/teplota-řídící jednotka
Výběr z popisu :

Stiskneme tlačítko a zahájíme programování
Nastav. teploty, tlačítky nastavujeme teplotu při které bude relé vypínat 10 až 90°C,
tlačítkem přepneme na nastavení
Hystereze tepl. , tlačítky nastavujeme 1 až 5°C,
tlačítkem přepneme na nastavení
Nastavení tlaku , tlačítky nastavujeme tlak při kterém bude relé vypínat -50 až -1000 mB,
tlačítkem přepneme na nastavení
Hystereze tlaku , tlačítky nastavujeme -20 až -100 mB,
tlačítkem přepneme na nastavení
Nastavení času , tlačítky nastavujeme 1 až 99 minut, po dosažení času 00 se rozezní sirénka.

Stiskneme tlačítko na displeji se zobrazí "Uloženo do paměti" , tím je programování dokončeno.
Popis+návod ke stažení >>

DAS elektro s.r.o., Němčice 125, 768 43 Kostelec, tel.: 573 385 266, DIČ: CZ04033663, IČO: 04033663 , Copyright (c) 2006, DAS elektro s.r.o. , das@das-elektro.cz