Úvodní stránka Ceník Kontakt
Řízení napájecích koryt pro pro dobytek
Výběr z popisu :

voda potrubí - signalizuje ohřev vody v potrubí o výkonu 15W při poklesu venkovní teploty na 1°C
(sepne černé relé 15W)

koryto - signalizuje ohřev vody v korytě o výkonu max. 1800W v závislosti na nastavené
teplotě na potenciometru "10-30°C"
(sepnou dvě černá relé ohřev koryto)

přehřátí, havárie - signalizuje přetopení vody na 40°C, vyblokuje ohřev koryta.

hladina - signalizuje dostatek vodní hladiny v korytě, při nedostatku vody kontrolka zhasne a
vypíná ohřev koryta.
Popis+návod ke stažení >>

DAS elektro s.r.o., Němčice 125, 768 43 Kostelec, tel.: 573 385 266, DIČ: CZ04033663, IČO: 04033663 , Copyright (c) 2006, DAS elektro s.r.o. , das@das-elektro.cz